EYE Cymru

Castell Caerdydd

Profiad ysgytwol lle cewch ymgolli mewn byd o laser a sain.

Profiad ysgytwol lle cewch ymgolli mewn byd o laser a sain
Gyda’r artist goleuo arloesol
Chris Levine

Mewn cydweithrediad â
Gruff Rhys, Nick Mulvey, Kae Tempest a Robert Del Naja

Y profiad sŵn 3D a gyfansoddwyd ac a gynhyrchwyd gan Marco Perry a Dave Clayton (neu’r Mighty Monks!)

Castell Caerdydd, 2022
Cofrestrwch er mwyn cael bod gyda’r cyntaf i glywed am ddyddiadau newydd, cael mynediad at gynigion tocynnau unigryw ac i wylio gweledigaeth EYE Cymru 2022 yn cael ei gwireddu
COFRESTRU
I’r rhai sydd eisoes â thocyn, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

scroll-down

Hud a Lledrith Laser Cosmig

Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan brofiad fel na welwyd erioed o’r blaen yn premier byd EYE Cymru.

Bydd y dewin goleuo rhyngwladol Chris Levine yn hudo gyda’i oleuo cosmig chwyldroadol. Hefyd i’ch swyno gydag amrywiaeth o berfformiadau bydd y Cymro eiconig Gruff Rhys, yr artist arobryn Robert Del Naja, y canwr a’r ysgrifenwr clodwiw Nick Mulvey a’r bardd enwog Kae Tempest. Drwy gyfrwng y cywaith ysbrydoledig bydd y perfformwyr yn trawsnewid Castell Caerdydd yn y min nos gan ddeffro’ch synhwyrau chi i fydysawd rhyfeddol o oleuadau, laseri, cerddoriaeth a sain.

Mae’r profiad yn cynnwys perfformiad ymdrochol dwy awr o hyd gyda thafluniadau laser gogoneddus gan Chris Levine, mewn harmoni â melodïau ysblennydd a gyfansoddwyd yn arbennig gan Robert Del Naja, Gruff Rhys a Nick Mulvey. Mae’r trac sain wedi’i drefnu gan un o brif artistiaid sain gofodol 3D y byd, a dylunydd sain gofodol preswyl EYE Cymru, Marco Perry (Bjork).

Yn ystod sesiynau penwythnos arbennig, bydd artistiaid enwog yn erbyn cefnlen gwaith laser Chris Levine. Bydd yr offerynnwyr Gruff Rhys a Nick Mulvey yn canu’n fyw i gyfeiliant gitâr ac allweddellau. I gloi’r gyfres o ddigwyddiadau bydd Kae Tempest yn paratoi perfformiad ar lafar wedi’i ysbrydoli gan weledigaeth EYE Cymru.

Peidiwch â cholli’r cyfle i brynu un o nifer cyfyngedig o docynnau ar gyfer ein sioeau arbennig – gwledd i’r synhwyrau oll.

http://Dark%20Mofo%20Festival

Dark Mofo Festival
Hobart Tasmania, 2017

Dark Mofo Festival,
Hobart Tasmania, 2017

http://Dark%20Mofo%20Festival

Dark Mofo Festival
Hobart Tasmania, 2017

http://Dark%20Mofo%20Festival

Dark Mofo Festival
Hobart Tasmania, 2017

http://Dark%20Mofo%20Festival

Dark Mofo Festival
Hobart Tasmania, 2017

Eden Project Winter Festival of Light
Cernyw Y DU, 2016

http://Dark%20Mofo%20Festival

Dark Mofo Festival
Hobart Tasmania, 2017

http://Dark%20Mofo%20Festival

Dark Mofo Festival
Hobart Tasmania, 2017

Root 1066 International Arts Festival
Hastings Y DU, 2016