Rydyn ni’n falch o bartneru â’r arloswr bwyd a diod cynaliadwy, Phil Lewis and Bite.

scroll-down

Y Ffilosoffi

Cynaliadwyedd sydd wrth wraidd ein darpariaeth bwyd a diod. Ein nod yw gweithio â masnachwyr annibynnol gan weini bwyd da heb aberthu’r ddaear. Rydyn ni’n angerddol am ddarparu bwyd lleol, tymhorol, maethlon, heb gemegau, sydd wedi’i gynhyrchu’n gynaliadwy. Rydyn ni hefyd yn awyddus i leihau milltiroedd a gwastraff bwyd.

Yn unol â’r system wastraff ‘lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu’,byddwn yn cadw pecynnau a deunydd gweini mor isel â phosib. Lle bydd angen, bydd y deunydd pacio wedi’i wneud o ddeunyddiau bioddiraddadwy neu ddeunydd sy’n addas ar gyfer copostio (dim plastig untro o gwbl). Yn yr un modd, bydd cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd yn ei le wrth y bar, gan leihau’r niferoedd o gwpanau plastig untro drwy gydol cyfnod yr ŵyl.

RHESTR MASNACHWYR BWYD I’W GYHOEDDI

food-and-drink-1
food-and-drink-2