Popeth sydd angen i chi ei wybod am EYE Cymru

scroll-down

Wedi dwys ystyried gan y tîm a’n partneriaid, rydym wedi penderfynu symud EYE Cymru i 2022.

Hoffem ymddiheuro yn ddiffuant am unrhyw siom a achosir gan ein penderfyniad. Ein bwriad oedd creu math newydd o ŵyl – profiad myfyriol unigryw sydd ar ei orau yng nghwmni teulu a ffrindiau. Digwyddiad i bawb. Teimlwn y bydd yn haws gwneud hynny wedi cyfnod o oedi. Byddwn yn parhau i baratoi’r profiad ysblennydd gydag artistiaid a thimau cynhyrchu, ac edrychwn ymlaen at eich gweld y flwyddyn nesaf.

Bydd unrhyw docynnau sydd wedi eu harchebu eisoes yn ddilys ar gyfer y flwyddyn nesaf. Byddwn mewn cysylltiad rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf. Mae ad-daliadau llawn ar gael i’r rheini y byddai’n well ganddynt ddychwelyd eu tocynnau. Gallwch wneud hynny trwy gysylltu â gwasanaethau cwsmer See Tickets, yma.

Diolch yn fawr,
Tîm EYE Cymru

Y rhai sydd â thocynnau ar gyfer 2021

Peidiwch â phoeni, bydd eich tocynnau’n ddilys ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Os bod amgylchiadau’n golygu na allwch fynychu yn 2022, mae modd cael ad-daliad llawn. Cliciwch yma a dilynwch y cyfarwyddiadau. Nodwch: bydd angen eich cyfeirnod arnoch, yn ogystal â naill ai côd post, rhif ffôn neu 4 digid olaf eich cerdyn i fewngofnodi.

Os y taloch chi am lety neu docynnau i deithio i EYE Cymru trwy drydydd parti, bydd angen ichi gysylltu’n uniongyrchol â’r cwmni neu’r sefydliad hwnnw i newid eich archeb. Os yw’n bosibl, rydym ni’n argymell yn gryf eich bod chi’n dal i ymweld â Chaerdydd ym mis Hydref. Mae yno lawer i’w wneud a digon i’w weld, a gallwch ddilyn y ddolen hon i ddysgu mwy am bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth am docynnau 2022

Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ar gyfer 2022 yn fuan! Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i fod gyda’r cyntaf i glywed y wybodaeth ddiweddaraf am EYE Cymru 2022.

Bydd holl docynnau 2021 yn ddilys ar gyfer EYE Cymru 2022.

Ynglŷn ag EdenLAB

Mae EdenLAB yn cyd-greu a chynhyrchu profiadau; arddangosfeydd celfyddydol; etifeddiaeth wyrdd ac eiddo deallusrwydd creadigol sy’n fasnachol hyfyw, fel EYE Cymru. Nod EdenLAB yw cysylltu pobl â natur a thrawsnewid eu dealltwriaeth o’r byd o’u cwmpas.