Wedi’i greu gan Chris Levine, bydd EYE Cymru yn goleuo eich byd

TOCYNNAU
scroll-down

Mae EYE Cymru yn wledd chwyldroadol o laser a sain gan amrywiaeth o artistiaid arobryn i’w fwynhau ar diroedd gogoneddus Castell Caerdydd.

Yn ystod y sioe bydd laseri a goleuadau pwerus yn cyfrannu at brofiad ymdrochol yn erbyn cefnlen y Castell hanesyddol. Bydd y sioe yn plethu holl elfennau’r lleoliad, o bensaernïaeth arbennig Castell Caerdydd i erddi gogoneddus Parc y Bute. Bydd EYE Cymru’n deffro’r synhwyrau oll gan ymgysylltu’r ymwelwyr gyda’r byd natur o’u cwmpas.

EYE Cymru yw ffrwyth dychymyg yr artist rhyngwladol a chlodwiw Chris Levine, a ddaeth i amlygrwydd yn 2014 gyda’i bortread enwog o Frenhines Elizabeth II, The Lightness of Being. Drwy gyfrwng EYE Cymru, mae Levine a’i gydweithwyr yn lawnsio math newydd sbon o ddigwyddiad creadigol. Bydd y profiad ymdrochol uchelgeisiol yma yn ffrwyno pŵer laseri, sain, pobl a lle i greu profiad trawsnewidiol.

Gweledigaeth EYE Cymru yw i greu digwyddiad newydd sy’n cyfuno’r cyffro o weld artistiaid enwocaf y byd yn perfformio’n fyw a thechnolegau blaengar ym maes sain a laser. Ni fydd prif lwyfan fel sy’n gyfarwydd mewn cyngerdd byw traddodiadol.

Gweledigaeth yr artist yw i’r gynulleidfa ymgolli’n llwyr mewn profiad amlsynhwyraidd.

Ym mhob digwyddiad yn y gyfres, bydd goleuadau laser pwerus yn cael eu taflu o dyrau 45 modfedd mewn taldra ar gorneli triongl cyfochrog enfawr. Bydd hefyd system sain 3D ar blatfformau a grisiau amrywiol o gwmpas y tyrau. Yng nghanol hyn oll bydd cylch sy’n cynnig gwagle perfformio EYE Cymru – lle gwahoddir chi, fel cynulleidfa, i sefyll. Cyfarwyddir y perfformiad gan yr artistiaid o safle cyfagos gan ganiatáu i’r gynulleidfa fwynhau holl gyffro a golygfa sedd yn y rhes flaen.

Bydd gwaith goleuo arloesol Chris Levine yn taflunio patrymau ysblennydd a goleuadau dros ein cynulleidfa a thros y coed a’r bensaernïaeth hynafol, gan oleuo tywyllwch y nos. Mae’r gwaith wedi’i gynllunio’n berffaith gyda’r laserau’n newid yn ôl y tywydd gan adlewyrchu ffenomena naturiol yr amgylchedd – i greu sioe ysgytwol fydd yn wledd i’ch synhwyrau oll.


Chris Levine

chris-levine
scroll-down Read bio

Chris Levine

Mae Chris Levine yn artist goleuo gyda phrofiad eang o arbrofi gyda dulliau amrywiol sy’n amlddisgyblaethol. Llwydda i uno amrywiaeth o arddulliau technolegol ac mae’n benderfynol ddangos grym goleuni sy’n hanfod o’r profiad dynol. Yr hyn sy’n ei ysgogi yw ei angen i wthio ffiniau a’n hysbrydoli i fyw’n fyfyriol yn y funud. Goleuni yw ei ddull o gyfathrebu. Mae’r ffordd ysbrydol ac athronyddol yma o fynd ati i wneud ei waith wedi ei alluogi i dorri tir newydd drwy amryw o gyfryngau blaengar. Mae wedi bod ar flaen y gad wrth archwilio sut y mae elfennau fel hologramau a laseri yn medru cyfrannu at lith o straeon ym maes celfyddyd a phrosiectau creadigol.

Mae gwaith goleuo arloesol Levine sy’n portreadu Brenhines Elizabeth II yn enwog dros y byd. Mewn byd llawn lluniau, mae’r artist yn torri trwy’r holl sŵn gyda Lightness of Being, portread pwysig. Er i’w waith gael ei arddangos mewn amgueddfeydd dros y byd, nid yw Levine yn artist portreadau traddodiadol. Profiadau ymgysylltu ar raddfa fawr a goleuo profiadau ymdrochol sydd wrth galon yr hyn mae’n ei wneud. Mae wedi creu arddangosfeydd arbennig ar gyfer lleoliadau penodol gan gynnwys Eglwys y Gadeirlan, Durham; Hobart Tasmania; Radio City Hall yn Efrog Newydd a llwyfan Glastonbury. Mae’n parhau i wthio ffiniau celf goleuo. Mae ei ideoleg eithriadol yn ehangu ymwybyddiaeth y gwyliwr p’r byd drwy gyfrwng celf. Gall EYE Cymru fod yn un o berfformiadau mwyaf uchelgeisiol Levine hyd yn hyn.

“Ar un llaw EYE Cymru yw’r sioe laser a sain gorau posib ond rydyn ni hefyd yn plethu yma rai o dalentau technolegol a chreadigol gorau’r byd er mwyn dathlu creadigrwydd hollol unigryw a gwahanol.”

  • insta

Seinwedd gydweithredol gan artistiaid arobryn.

Dewch i brofi EYE Cymru lle bydd goleuni a cherddoriaeth yn asio â natur yr amgylchedd. Ar gyfer y seinwedd, mae Chris wedi cydweithio â llu o artistiaid sydd wedi’u dewis yn arbennig i ddarparu cerddoriaeth ddyrchafol wedi’i chyfansoddi a’i gynllunio’n arbennig. Bydd y perfformiad yn serennu sefydlydd Massive Attack a’r ysgrifennwr arobryn, Robert Del Naja. Bydd y cerddor, cynhyrchydd a’r ysgrifennwr amlwg o Gymru, Gruff Rhys, yn cyfrannu ei sain eiconig ei hun. Bydd Nick Mulvey’n darparu ei dalentau meistrolgar ar y gitâr a’i steil canu unigryw i’r cymysgedd sonig. Marco Perry o Might Monks sy’n cyfrannu’r cynllun sain 3D gan ddod â’r holl brofiad laser a sain ynghyd fel un.

Drwy gyfrwng EYE Cymru, mae Levine a’i gydweithwyr wedi lawnsio math newydd a  chwyldroadol o ddigwyddiad. Bydd y profiad ymdrochol arloesol yma yn ffrwyno pŵer laser, sain, pobl a lle i greu profiad trawsnewidiol.

Ar ddyddiadau penodol yng nghyfres yr Hydref, bydd artistiaid yn cyfrannu’n fyw i’r sioe, gyda’r artist llafar Kae Tempest yn cloi’r gyfres gyda sioe ysblennydd sy’n addo procio’r meddwl.

Cymrwch gip ar ein gwefan tocynnau am y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiadau byw’r artistiaid.

TOCYNNAU

Robert Del Naja

Robert-Del-Naja
Darllen bio

Robert Del Naja

Mae Robert Del Naja a Chris Levine wedi gweithio gyda’i gilydd nifer o weithiau dros y blynyddoedd ac mae Del Naja wedi chwarae rôl allweddol yn natblygiad prosiect EYE o’r cychwyn cyntaf. Yn adnabyddus hefyd fel 3D, mae’r artist a cherddor arobryn o Brydain yn canu ac ysgrifennu. Daeth i’r amlwg fel artist graffiti ac aelod o griw, The Wild Bunch. Ers sefydlu’r band Massive Attack yn 1998 maen nhw wedi gwerthu miliynau o albymau ac maen nhw’n dal i berfformio hyd heddiw. Yn 2009, fe enillodd y wobr Ivor Novello am ei Gyfraniad Aruthrol i Gerddoriaeth Brydeinig.

  • insta


Gruff Rhys

Gruff-Rhys
Darllen bio

Gruff Rhys

Mae’r eicon, Gruff Rhys, a enwebwyd am Wobr Mercury yn dod â thamaid o roc a blas ar Gymru i drac sain EYE Cymru. Mae gan Rhys brofiadau lu o weithio ym maes cerddoriaeth Brydeinig. Daeth i’r amlwg fel aelod o’r band digynsail, Super Furry Animals, a ffrwydrodd ar y sin yn y 1990au. Ar ôl ffurfio’r band electro-pop, Neon Neon, gyda Boom Bip enwebwyd eu halbwm cyntaf Stainless Style am Wobr Mercury yn 2008. Yn 2011, fe enillodd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig am ei albwm Hotel Shampoo.

  • fb
  • insta


Nick Mulvey

Nick-Mulvey
Darllen bio

Nick Mulvey

Bydd Nick Mulvey yn cyfrannu at drac sain amrywiol sioe agoriadol EYE Cymru. Esgynnodd ei enwogrwydd fel un o aelodau sefydlu, ‘Portico Quarter’, a enwebwyd am Wobr Mercury. Yn 2011, fe aeth yn ôl at ei offeryn gwreiddiol, y gitâr, er mwyn cychwyn gyrfa fel canwr-ysgrifennwr. Gyda llu o arddulliau ar flaen ei fysedd, aeth ati i greu sain drawiadol ac unigryw. Roedd ei EPs cyntaf, The Trellis a Fever to the Form, yn llwyddiannus gyda’i albwm stiwdio cyntaf, First Mind, yn cyrraedd brig y siartiau ac yn derbyn enwebiad am Wobr Mercury.

  • fb
  • insta


Kae Tempest

Kae-Tempest
Darllen bio

Kae Tempest

Mae EYE Cymru’n falch o gyflwyno perfformiadau byw gan Kae Tempest. Perfformiwr llafar, bardd, artist recordio, nofelydd a dramodydd yw Kae. Ar ôl astudio yn y BRIT School, yn 2013 fe enillon nhw’r Wobr Ted Hughes am eu gwaith, Brand New Ancients. Cafon nhw eu henwi yn fardd y genhedlaeth nesaf gan y Gymdeithas Llyfrau Barddoniaeth ac enwebwyd eu halbymau Everybody Down a Let Them Eat Chaos am Wobr Gerddoriaeth Mercury. Roedd eu llyfr cyntaf, The Bricks That Built the Houses, ar restr lyfrau’r Sunday Times ar ôl gwerthu nifer eithriadol o gopïau. Yn 2018 cafon nhw eu henwebu fel y Perfformwraig Orau yn y Gwobrau Brit.

  • fb
  • insta


Marco Perry

Marco Perry
Darllen bio

Marco Perry

Marco Perry sy’n gweithio gyda Chris Levine i greu’r sain 3D ar gyfer y digwyddiad ysblennydd hwn. Mae Marco, sy’n un o aelodau sefydlu EYE, yn arloeswr ym maes sain gofodol a phrofiadau ymdrochol clywedol a gweledol. Mae wedi creu arddangosfeydd enfawr dan do ac yn yr awyr agored gan ddiddanu cynulleidfaoedd dros y byd. Mewn cydweithrediad gydag artistiaid a lleoliadau rhyngwladol, mae wedi cynhyrchu rhai o’r profiadau sain mwyaf cyffrous erioed gan gynnwys ViVid Sydney, Tokyo, Llundain ac EdenLab a Bjork digital.

Mae Marco wedi gweithio gyda’r cerddor clodwiw Dave Clayton nifer o weithiau dros y blynyddoedd a bydd Clayton yn ymuno â Marco dan yr enw Mighty Monks ar gyfer y perfformiad hwn. Bydd Mighty Monks yn dod â’r synau oll ynghyd er mwyn creu cyfanwaith cydseiniol a chywrain 2 awr o hyd.

  • fb
  • insta